Кратък фирмен профил

Девня солар ЕАД - Девня


Контакти

Девня, 9160
ж.к. Промишлена зона юг, сграда 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201091446
Капитал (лв.): 8 440 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Придобиване, изграждане, експлоатация и управление на енергийни обекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на р българия и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.
 

Не са достъпни новини.