Кратък фирмен профил

Левин Индъстриал Пропертис АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Гурко 38, вх. А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201127974
Капитал (лв.): 9 272 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 06.08.2015 
Предмет на дейност: Придобиване и отчуждаване/покупка, продажба и замяна/ на недвижими имоти, вкл. административни, производствени сгради и съоръжения, земеделска и строителна земя; управление на недвижими имоти; отдаване под аренда и получаване на наем/рента от предоставяне за ползване на трети лица; както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

11.05.2010: Левин Индъстриал Пропертис ЕАД - София свиква Извънредно общо...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати