Кратък фирмен профил

Ин Инвест АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Митрополит Григорий 6, бл. Родина, вх. 3, ет. 3, ап. 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201125293
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 07.03.2021 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; производство на стоки с цел продажба; строителна дейност - извършване на ново строителство и оказване на строително-ремонтни услуги; проектантски услуги; маркетинг, консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг; рекламна, издателска, импресарска дейност; търговия с недвижими имоти; сделки с интелектуална собственост; хотелиерство, ресторантъорство; организиране на симпозиуми, изложения, конференции, фестивали, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

02.12.2010: Ин Инвест АД - Русе свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати