Кратък фирмен профил

Разпространение на печата АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Княз Борис I 161
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121207277
Капитал (лв.): 72 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с книги, вестници и канцеларски стоки
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Разпространение на печатни издания чрез абонамент и свободна продажба в страната и в чужбина, развойна и внедрителска дейност, спедиторска, маркетинг, транспорт, транспортни услуги, търговска дейност, осъществяване на всякакви сделки в страната и в чужбина, всякаква друга незабранена със закон стопанска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
08.09.2016: Поредна серия мениждърски промени са направени в двете големи...
03.02.2014: София отваря обятия за Lafka Без никаква форма на обществено...
17.01.2014: Обществената поръчка за наемане на 8 места за изграждане на...
29.05.2013: Осем с един удар Бурно разрастващата се дистрибуторска фирма...
22.12.2011: Министерство на вътрешните работи, което на три пъти получава...
25.08.2011: Разпространението на вестници - звучи като тема, която има...
22.04.2010: Разпространение на печата АД - София свиква Годишно общо...
24.04.2009: Разпространение на печата АД - София свиква Годишно общо...
14.04.2008: Разпространение на печата АД - София свиква Годишно общо...
05.06.2007: Съветът на директорите на "Разпространение на печата" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 006 пъти
[2016: 299, 2015: 53, 2014: 50, 2013: 101, 2012: 325, 2011: 54, ... ]