Кратък фирмен профил

Екоенержи ООД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Радой Ралин, бл. 3, вх. А, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119624858
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Производство и търговия; вътрешна и външна със стоки и др. имущества в първоначален, преработен или обработен бид; търговско представителство и посредничетво; комисионна, спедиционна, туристическа, складова, рекламна, информационна, програмна дейности; транспортна дейност в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производство на ел. енергия; търговски сдеки със петролни продукти и техните производни.
 

Не са достъпни новини.