Кратък фирмен профил

Флорекс ЕООД - Перник


Контакти

Перник, 2300
ул. Люлин 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 113554666
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
Продукти и услуги:
Фирмата е специализирана в производството на растителни екстракти, предназначени за козметични продукти и хранителни добавки.
Предмет на дейност: Покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки и вещи с цел продажба и тяхната преработка; продажба на стоки собстветно производство; външноикономическа дейност и свързана с нея външнотърговска дейност в това число експорт и импорт на едро и дребно; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговски представителства и посредничество на български и чуждестранни фирми; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; /всички изброени до тук дейности след предварително получаване на разрешително или лиценз/, и всички услуги и дейности разрешени от закона.
 

Не са достъпни новини.