Кратък фирмен профил

Финанс Директ АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201343299
Капитал (лв.): 2 500 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.04.2024 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
17.04.2024: Финанс директ АД (0FDE) Финанс директ АД представи покана за...
17.04.2024: Финанс директ АД (0FDE) В БФБ АД е постъпил информационен...
17.04.2024: Финанс директ АД (FIDB) Финанс директ АД (0FDE) публикува...
16.04.2024: Финанс директ АД (0FDE) Финанс директ АД представи протокол от...
01.04.2024: Финанс директ АД (FIDB) Финанс директ АД публикува Годишен...
27.03.2024: Финанс директ АД (0FDE) На проведено на 26.03.2024 г. ОСO от...
19.03.2024: Финанс директ АД (0FDE) Финанс директ АД уведомява за допусната...
01.03.2024: Финанс директ АД (0FDE) Михаил Ангелов, в качеството си на...
23.02.2024: Финанс директ АД (0FDE) Финанс директ АД публикува следните...
23.02.2024: Финанс директ АД (0FDE) Финанс директ АД представи покана за...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 728 пъти
[2024: 159, ... ]