Кратък фирмен профил

Алкор и Мицар АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
бул. Славянски 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201373901
Капитал (лв.): 1 341 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 02.06.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да се препродадат в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; превоз на товари и пътници в страната и чужбина, след снабдяване с лиценз; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и счетоводни услуги; покупка, строеж, или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; охранителна дейност след получаването на лицензия; лизинг; придобиване на акции и дялове от търговски дружества при спазване на нормативните изисквания и снабдяване на съответните лицензи за това, извършване на всяка друга незабранена от закона търговска дейност /след снабдяване с лиценз, разрешително или други необходими документи за всяка от дейностите, за които законът изисква такива/.
 

11.01.2011: Алкор и Мицар АД - Стара Загора свиква Извънредно общо събрание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати