Кратък фирмен профил

Джи ес Билд АД - София


Контакти

София, 1700
бул. Симеоновско шосе 85, бл.3, вх. Б, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201388547
Капитал (лв.): 5 288 500
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 14.02.2020 
Предмет на дейност: Строителство и ремонт на сгради за офиси, жилищни и производствени нужди; управление и отдаване под наем на недвижими имоти; брокерска дейност; покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; интериорен дизайн и вътрешно обзавеждане; предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица; външно и вътрешна търговска дейност, както и всички други дейности незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.