Кратък фирмен профил

Монбат АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 32 А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111028849
Капитал (лв.): 39 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които монбат ад участва; финансиране на дружества, в които монбат ад участва или упражнява контрол върху тях.
 


Новини

  стр. 1 / 153   стр.    
31.07.2018: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД-София представи тримесечен...
26.07.2018: Монбат АД-София (5MB) Информация относно финансовите резултати,...
18.07.2018: Монбат АД-София (5MBА) Уведомление за лихвено плащане по емисия...
13.07.2018: Монбат АД-София (5MBA) Във връзка с настъпване на лихвено...
12.07.2018: Монбат АД-София (5MB) Уведомление относно приети решения...
12.07.2018: Монбат АД-София (5MB) На проведено на 25.06.2018 г. ОСА на...
04.07.2018: Монбат АД-София (5MB) Монбат беше представена на IR MAGAZINE...
04.07.2018: „Арена Русе” има ново име Многофункционалната спортна зала в...
28.06.2018: Монбат АД-София (5MB) На проведено на 25.06.2018 г. редовно ОСА...
28.06.2018: "СИД ентърпрайз" ще изнася врати в още 28 държави Най-големият...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 664 пъти
[2016: 1 222, 2015: 700, 2014: 324, 2013: 649, 2012: 1 563, 2011: 1 550, ... ]