Кратък фирмен профил

Монбат АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 32 А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111028849
Капитал (лв.): 39 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които монбат ад участва; финансиране на дружества, в които монбат ад участва или упражнява контрол върху тях.
 


Новини

  стр. 1 / 157   стр.    
31.01.2019: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД-София представи тримесечен...
29.01.2019: Монбат АД-София (5MB) Уведомление за постигнати финасови...
29.01.2019: Консолидираните нетни приходи от продажби на "Монбат" за 2018 г....
18.01.2019: По 150-200 млн. евро годишно ще инвестира в България ЕБВР ЕБВР...
14.01.2019: Монбат АД-София (5MBA) Във връзка с настъпване на лихвено...
28.12.2018: Монбат АД-София (5MB) Уведомление за постигнати финасови...
27.12.2018: Монбат АД-София (5MB) Уведомление от Дружеството относно...
19.12.2018: Частната спортна зала в Русе ще стане държавна собственост срещу...
12.12.2018: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД-София представи шестмесечен...
11.12.2018: Монбат АД-София (5MB) Уведомление от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 961 пъти
[2016: 1 519, 2015: 700, 2014: 324, 2013: 649, 2012: 1 563, 2011: 1 550, ... ]