Кратък фирмен профил

Монбат АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 32 А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111028849
Капитал (лв.): 39 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.06.2021  Предстоящо - 25.10.2021 
Предмет на дейност: Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които монбат ад участва; финансиране на дружества, в които монбат ад участва или упражнява контрол върху тях.
 


Новини

  стр. 1 / 178   стр.    
28.09.2021: Монбат АД-София (MONB) Уведомление за постигнати консолидирани...
28.09.2021: Групата на „Монбат“ отчита 102,9% ръст на печалбата за осемте...
21.09.2021: "Монбат" ще освободи Йордан Карабинов от съвета на...
21.09.2021: Монбат АД-София (MONB) Монбат АД-София (MONB) свиква извънредно...
21.09.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
10.09.2021: "Градус", "Албена" и "Сирма Груп Холдинг" излизат от SOFIX от 20...
01.09.2021: "Монбат" увеличава продажбите си с над 30% Близо една трета...
31.08.2021: Монбат АД-София (5MBA) Монбат АД-София представи шестмесечен...
31.08.2021: Монбат АД-София (MONB) Монбат АД-София представи тримесечен...
27.08.2021: Монбат АД-София (MONB) Уведомление за постигнати консолидирани...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 977 пъти
[2016: 3 535, 2015: 700, 2014: 324, 2013: 649, 2012: 1 563, 2011: 1 550, ... ]