Кратък фирмен профил

Монбат АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 32 А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111028849
Капитал (лв.): 39 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които монбат ад участва; финансиране на дружества, в които монбат ад участва или упражнява контрол върху тях.
 


Новини

  стр. 1 / 167   стр.    
29.05.2020: Службите с акции срещу МОСВ и "Приста ойл" на Пламен...
28.05.2020: Монбат АД-София (5MB) Уведомление за постигнати консолидирани...
28.05.2020: Монбат отчита 26% спад на консолидираните нетни приходи през...
22.05.2020: Четири от компаниите-сини чипове на Българска фондова борса са...
18.05.2020: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД-София публикува Годишен отчет...
30.04.2020: Монбат АД-София (5MB) Уведомление за отлагане публикуването на...
30.04.2020: Монбат АД-София (5MB) Уведомление за постигнати консолидирани...
10.04.2020: Монбат АД-София (5MB) Уведомление относно дейността на дъщерно...
09.04.2020: "Монбат" започва подготовката на нов завод във...
08.04.2020: "Moнбaт ЕН БИ ПИ" ЕАД, което произвежда акумулатори, е внесло в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 918 пъти
[2016: 2 476, 2015: 700, 2014: 324, 2013: 649, 2012: 1 563, 2011: 1 550, ... ]