Кратък фирмен профил

Монбат АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 32 А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111028849
Капитал (лв.): 39 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които монбат ад участва; финансиране на дружества, в които монбат ад участва или упражнява контрол върху тях.
 


Новини

  стр. 1 / 156   стр.    
11.12.2018: Монбат АД-София (5MB) Уведомление от...
04.12.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
04.12.2018: VII. Във връзка с т. 15 от Правилата за изчисляване на индекс с...
04.12.2018: Спадът на приходите и печалбата на "Монбат" се...
03.12.2018: Монбат АД-София (5MBА) Монбат АД-София представи шестмесечен...
30.11.2018: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД-София представи тримесечен...
28.11.2018: Монбат АД-София (5MB) Уведомленение относно финансовите...
31.10.2018: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД-София представи тримесечен...
29.10.2018: Монбат АД-София (5MB) Уведомленение относно финансовите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 859 пъти
[2016: 1 417, 2015: 700, 2014: 324, 2013: 649, 2012: 1 563, 2011: 1 550, ... ]