Кратък фирмен профил

Монбат АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 32 А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111028849
Капитал (лв.): 39 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.07.2020 
Предмет на дейност: Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които монбат ад участва; финансиране на дружества, в които монбат ад участва или упражнява контрол върху тях.
 


Новини

  стр. 1 / 169   стр.    
05.08.2020: Дружествата от икономическата група на „Монбат“ АД са...
04.08.2020: Монбат АД-София (5MB) Уведомление за постигнати консолидирани...
03.08.2020: Одиторът на „Монбат“ за 2019 г. ще чака екологичната проверка на...
31.07.2020: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД не е в състояние да представи в...
28.07.2020: Завода за акумулатури в Монтана не само не е спрял, но има...
22.07.2020: Намалиха гаранцията на Пламен Бобоков от 1 млн. на 10 хил....
13.07.2020: Монбат АД-София (5MBA) Във връзка с настъпване на лихвено...
08.07.2020: Монбат АД-София (5MB) Корпоративно съобщение Пълният текст на...
01.07.2020: Монбат АД-София (5MB) Уведомление за постигнати консолидирани...
30.06.2020: Монбат отчита спад на консолидираните приходи от продажби и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 088 пъти
[2016: 2 646, 2015: 700, 2014: 324, 2013: 649, 2012: 1 563, 2011: 1 550, ... ]