Кратък фирмен профил

Монбат АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 32 А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111028849
Капитал (лв.): 39 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.12.2020 
Предмет на дейност: Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които монбат ад участва; финансиране на дружества, в които монбат ад участва или упражнява контрол върху тях.
 


Новини

  стр. 1 / 173   стр.    
22.01.2021: Монбат АД-София (5MBA) В БФБ е постъпила информация от Монбат...
22.01.2021: Монбат АД-София (5MB) Уведомление от Монбат АД относно промени...
19.01.2021: Съд наложи запор върху основни фирми на Бобокови Софийският...
13.01.2021: Монбат АД-София (5MBA) Във връзка с настъпване на лихвено...
06.01.2021: Спад в продажбите на оловни сплави понижава приходите на...
05.01.2021: Монбат АД-София (5MB) Уведомление за постигнати консолидирани...
22.12.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
11.12.2020: "Монбат": Всякакви твърдения за недобросъвестни практики са...
11.12.2020: Монбат АД-София (5MB) Изявление на Съвета на директорите на...
09.12.2020: Монбат АД-София (5MB) На проведено извънредно ОСА от 07.12.2020...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 411 пъти
[2016: 2 969, 2015: 700, 2014: 324, 2013: 649, 2012: 1 563, 2011: 1 550, ... ]