Кратък фирмен профил

Шиндлер България ЕООД - София


Контакти

София, 1839
бул. Ботевградско шосе 264
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175268401
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Предмет на дейност: Осъществяване на посредничество при търговия на едро, внос, износ и търговия, инсталиране, поддържане, поправка и модернизация на асансьори, екскалатори, ходещи пътеки, а така също и на елементите и съставните части за тях, както и всички други дейности, незабранени от закон.
 

Не са достъпни новини.