Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на... още
 ЕМКА АД-Севлиево (57E) В края на м. август, на ЕМКА АД бяха преведени 1 947 193,85 лв от успешно приключилия... още
 VI. Във връзка с т.9 от Приложение №3 (Методология за изчисляване на BGREIT) към Правилата за изчисляване на... още
 Риъл Булленд АД-София (RBL) На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово... още
 Б.Л. Лизинг АД-София (9FBE) В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към... още
 Ай Ти Ди Нетуърк АД-Пловдив (9XOA) Ай Ти Ди Нетуърк АД-Пловдив представя уведомление относно предстоящо... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
03.09: Виктория ЗАД АД - София
03.09: Ивена АД - Червен бряг [Несъстоятелност]
03.09: Изгрев Актив АД - Варна
03.09: КРЗ Варна АД - Варна [Ликвидация]
03.09: Пампорово АД - Чепеларе
03.09: Пик Ко АД - София
03.09: Сосиете Женерал Експресбанк АД - Варна
03.09: Жар Актив АД - Варна
03.09: Явор АД - Петрич [Производство по несъстоятелност]
04.09: ЮМС АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2013
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  04.09: 40 г. българска ядрена енергетика
06.09: 6 септември - официален празник
13.09: Ден на програмиста
15.09: 15 години "Бизнес Индустрия Капитали"
17.09: Официален празник на гр. София
22.09: 22 септември - Ден на Независимостта на България
24.09: Една година от официалното откриване на MyCompetence
25.09: 24 г. членство на България в Световната банка и МВФ
05.10: Предсрочни парламентарни избори в Р. България
06.10: REFA-курс на тема: Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес"
08.10: 17 години Информационна система за българските предприятия (BEIS)
08.10: 17 години от лицензирането на БФБ-София
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Алексин ООД - Пловдив
 Стилмис ЕООД - София
 Адис-Елит - Димитров и С-ие СД - Варна
 Принтекс ООД - София
 Велпак ООД - Асеновград
 Вела Харт ООД - Сливен
 ГПВ България ЕООД - Столник
 Стоеви 89 ЕООД - Пловдив
 Унипейпър ЕООД - Варна
 Фабрика за полуцелулоза ЕООД - Враца
 Есе БГ ООД - Асеновград
 ТПК Н.Й. Вапцаров - Карлово