Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на сесията, която ще се проведе на... още
 Енерго-Про мрежи АД-Варна (2EG) Уведомление за подадено предложение от Енерго-Про Варна ЕООД към всички... още
 Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) На проведено ОСА от 26.06.2015 год. на Супер Боровец Пропърти... още
 Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) На проведено ОСА от 26.06.2015 год. на Супер Боровец Пропърти... още
 За изминалия месец май Софарма Трейдинг АД е реализирала продажби на стоки на стойност 47.192 млн. лв. - или... още
 Свиването на колана удари бизнеса Свиването на колана и пестенето на пари от гражданите удари бизнеса. През... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
30.06: БГ Транс АД - Добрич
30.06: Авал Ин АД - София
30.06: Агро Базар АД - Пловдив
30.06: Агроенерджи инвест АДСИЦ - София
30.06: Гакрукс Инвестмънтс АД - София
30.06: Вапцаров АД - София
30.06: ГБС - Енергостроймонтаж АД - Враца
30.06: Автоматика АД - Хасково
30.06: Бриз АД - Севлиево [Ликвидация]
30.06: Армако АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2013
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  30.06: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за ООД-та
30.06: Годишно ОСА на БФБ-София АД
01.07: 18 г. Валутен борд в България
05.07: 16 г. от деноминирането на българския лев
08.07: Краен срок за подаване на предложения по първата процедура на ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ за подобряване на производствения капацитет в МСП
15.07: 21 години ЧПГ Банкер
28.07: „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 10 години от учредяването си
31.07: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за АД-та
27.08: БТС - 120 години от основаването
06.09: 6 септември - официален празник
13.09: Ден на програмиста
15.09: 16 години "Бизнес Индустрия Капитали"
17.09: Официален празник на гр. София
22.09: 22 септември - Ден на Независимостта на България
24.09: Две година от официалното откриване на MyCompetence
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Институт по целулоза и хартия АД - София
 Химснаб България АД - София
 Джи Пи Ес контрол ЕАД - София
 БГ Агро АД - Варна
 Тодоров АД - София
 Интерхотели АД - София
 Верея Тур АД - Стара Загора
 Български транспортен холдинг АД - Пловдив
 Холдинг Света София АД - София
 Стройинвест холдинг АД - София
 Армейски Холдинг АД - София
 Руен Холдинг АД - Кюстендил