Кратък фирмен профил

Кота Енерджи АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Св. Св. Кирил и Методий No 1, ет. Партер
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201469650
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Други довършителни строителни дейности
Общи събрания: Последно - 15.08.2019 
Предмет на дейност: Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи; инженеринг, консултации и експертизи в областите на електротехниката, електро-автоматиката и електро-обзавеждането; производство на електрически устройства и системи; специализиран сервиз, пусково-наладъчна и лабораторна дейност на електротехническо и енергийно оборудване и системи за автоматизация; строителна, ремонтна, монтажна и строително монтажна дейност; заваровъчна и корпусно-заваровъчна дейност, производство на метални конструкции и части от тях; вътрешна и външна търговия и услуги; транспортна дейност в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество.
 

Не са достъпни новини.