Кратък фирмен профил

Група за научни изследвания и сервиз АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Фритьоф Нансен 9, ет. 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201486799
Капитал (лв.): 61 200
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 10.06.2020  Предстоящо - 05.11.2020 
Предмет на дейност: Покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, лизингова дейност, маркетинг, извършване всички видове услуги, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и програмна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж, и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, специфични външнотърговски операции, както и всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена от закона.
 

02.06.2016: Нов чужд акционер ще размразява проект за добив на газ в Северна...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати