Кратък фирмен профил

Т Транс ЕООД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Емил Димитров 5, вх. А, ет. 6, ап. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114681150
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: Производство и сделки със селскостопански продукти, сделки със стоки за народно потребление, комисионна, консигнационна и спедиционна дейност в страната и чужбина, представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен таксиметров и товарен транспорт, покупко-продажба и внос на мпс, стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализациа на селскостопанска продукция, зърнени култури, пшеница, ечемик, царевица, ръж, овес, търговско представителство /без процесуално/ и посредничество, арендна дейност, аренда на язовири, рибовъдство, търговия с риба, рибни продукти и раци, строителномонтажни работи, строително ремонтна дейност, ново строителство, проектиране, хидроизолации, хотелиерство, ресторантъорска дейност, поставяне на ламинат, боядисване, шпакловка, гипсокартон, дърводелски услуги, лизингова, маркетингова дейност, издателска, печатна и преподавателска дейност, рекламни, информационни, програмни и импресарски дейности, сделки с интелектуална собственост, консултантска дейност, разкриване на валутно-обменни бюра /след разрешение/, реекспорт, бартерни сделки, дистрибуционна дейност, производство на електроенергия до 5 мw с ветрогенератори, като съгласно чл.39, ал.4, т.1 от НЛДЕ не се изисква издаване на лиценз.
 

Не са достъпни новини.