Кратък фирмен профил

Прогенезис АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. ,,Силиврия'', № 24, ет. 4, ап. 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201549146
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 21.09.2018  Предстоящо - 10.07.2019 
Предмет на дейност: Търговия с хранителни продукти, търговска и транспортна дейност в страната и чужбина; проектантска, консултантска дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна дейност, придобиване и строителство на недвижими имоти, както и всякяа друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.