Кратък фирмен профил

Стел солар 1 АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201565481
Капитал (лв.): 64 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 18.09.2012 
Предмет на дейност: Производство, проектиране и консултации във връзка с изграждането на обекти на енергетиката, оборудване и др; извършване на всякакви търговски сделки и търговска дейност в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, дружества и търговци, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
16.04.2018: Във връзка с Решение на КФН № 354-ФБ/11.04.2018 г. за прилагане...
13.10.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
27.06.2016: БФБ постави под наблюдение компании от ранга на Булгартабак,...
27.06.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
27.05.2013: Във връзка с Решение на СД на БФБ-София АД по Протокол №...
17.05.2013: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
19.09.2012: Стел Солар 1 АД-София (65S) На проведено ОСА от 18.09.2012 год....
17.08.2012: Стел Солар 1 АД-София (65S) В БФБ-София АД са постъпили...
23.07.2012: Куриерската компания "Спиди" вече е публична и акциите й скоро...
10.05.2012: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати