Кратък фирмен профил

Еннсер ООД - София


Контакти

София, 1309
ул. Враня 114, ет. 5, ап. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121158862
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Леене на леки метали
Предмет на дейност: Търговия и производство с промишлени и селскостопански xранителни стоки, внос и износ, комисионна дейност, маркетинг, транспортна дейност, представителство на чужди фирми, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.