Кратък фирмен профил

Парти ООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
Крайбрежна алея, Буните II, Комплекс Рапонги
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148019132
Капитал (лв.): 1 340 000
 
 
 

Отрасъл: Питейни заведения
Предмет на дейност: Строителство, проектиране, покупко-продажба на недвижими имоти, извършване на туристически услуги - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност и други услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм, търговска, посредническа, лизингова и комисионерска дейност, импорт-експорт, реекспорт, представителство на местни и чуждестранни юридически лица или физически лица в страната и чужбина, рекламна дейност, аранжиране и дизайнерски услуги, маркетинг, сделки с интелектуална собственост, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, счетоводни, данъчни, административни и технически услуги,организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.