Кратък фирмен профил

Фючърс Кепитал АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Княгиня Мария Луиза 19, ет. 1, офис 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201624613
Капитал (лв.): 420 500
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 29.06.2023 
Предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантъорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на република българия. всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
06.07.2023: Фючърс Кепитал АД-София (FCAD) На проведено на 29.06.2023 г....
13.06.2023: Фючърс Кепитал АД-София (FCAD) Фючърс Кепитал АД-София (FCAD)...
30.05.2023: Фючърс Кепитал АД-София (FCAD) Фючърс Кепитал АД-София (FCAD)...
29.08.2022: Фючърс Кепитал АД-София (FCAD) На проведено на 28.06.2022 г....
27.05.2022: Фючърс Кепитал АД-София (FCAD) Фючърс Кепитал АД-София (FCAD)...
01.07.2021: Фючърс Кепитал АД-София (FCAD) На проведено редовно ОСА от...
31.05.2021: Фючърс Кепитал АД-София (FCAD) Фючърс Кепитал АД-София (FCAD)...
01.09.2020: Фючърс Кепитал АД-София (5FC) В БФБ АД са постъпили материали...
03.07.2019: Фючърс Кепитал АД-София (5FC) На проведено редовно ОСА от...
20.06.2019: Фючърс Кепитал АД-София (5FC) В БФБ АД е постъпила покана за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати