Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) На проведено ОСА от 25.06.2015 год. на Инвестиционна Компания... още
 ТБ Тексим Банк АД-София (5CP) На проведено ОСА от 25.06.2015 год. на ТБ Тексим Банк АД-София (5CP) са взети... още
 Уеб Финанс Холдинг АД (9M7C) В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към... още
 Фазерлес АД-Силистра (4F6) Уведомление за промяна в дяловото участие в публично дружество съгл. чл. 145 от... още
 Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за вписана в ТР на Агенция по вписванията промяна в Устава на... още
 Алфа България АД-София (VZW) На проведено ОСА от 26.06.2015 год. на Алфа България АД-София (VZW) са взети... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
02.07: Аква Куул АД - София
02.07: Виастрой АД - Смолян
02.07: Витатур-Инвест АД - Бургас
02.07: Булгарлизинг АД - София [Ликвидация]
02.07: Рила Инвест АД - Дупница
02.07: Рилалес АД - Дупница
02.07: Рьопке АД - София
02.07: Интегралкооп АД - Варна
02.07: Наба Инвест АД - Варна [Ликвидация]
02.07: Парк Мария Луиза АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2013
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  05.07: 16 г. от деноминирането на българския лев
08.07: Краен срок за подаване на предложения по първата процедура на ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ за подобряване на производствения капацитет в МСП
15.07: 21 години ЧПГ Банкер
28.07: „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 10 години от учредяването си
31.07: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за АД-та
27.08: БТС - 120 години от основаването
06.09: 6 септември - официален празник
13.09: Ден на програмиста
15.09: 16 години "Бизнес Индустрия Капитали"
17.09: Официален празник на гр. София
22.09: 22 септември - Ден на Независимостта на България
24.09: Две година от официалното откриване на MyCompetence
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Рум Ойл ООД - Правец
 Струма Петрол ЕООД - София
 Арена И.Т. ЕООД - Пловдив
 Вам Логистикс ООД - Пазарджик
 НИС Петрол ЕООД - София
 ОМВ България ООД - София
 Лукойл-България ЕООД - София
 Лайт Комерс ООД - Пловдив
 Тибиел ЕООД - Перник
 Еко Ойл ООД - София
 Вянд Ойл ООД - Бургас
 Булмаркет ДМ ООД - Русе