Кратък фирмен профил

Маунтин тръст АД - София


Контакти

София, 1142
ул. Проф. Н. Михайлов 7, бл. -, вх. Б, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201664892
Капитал (лв.): 2 652 600
 
 
 

Отрасъл: Хотели и ресторанти
Общи събрания: Последно - 12.07.2019 
Предмет на дейност: Търговия в страната и чужбина;внос, износ, реекспорт; хотелиерство, ресторантъорство и кафетерия; производство на стоки, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; лизинг, рекламна дейност; транспортна и спедиторска дейност; организиране на туризъм в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.
 

Не са достъпни новини.