Кратък фирмен профил

Хидромад Русе ЕАД - Русе


Контакти

Русе, 7001
ул. Св. Димитър Басарбовски 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201719118
Капитал (лв.): 120 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 01.11.2019 
Предмет на дейност: Внедряване на екологично чисти и енергоспестяващи технологии в енергетиката, преработвателната промишленост, сухопътния, въздушния и водния транспорт; производство на електроенергия и топлоенергия (за обекти с мощност над 5 мw за електроенергия и над 1мw за топлоенергия - след получаване на съответно разрешение) от възстановяеми и конвенционални енергийни източници, проучване, проектиране, разработване, търговия с технологии, ноу-хау, патенти, лицензи и марки и свързани с тях стоки и услуги, инженеринг и консултации.
 

Не са достъпни новини.