Кратък фирмен профил

Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стара Планина 5, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131349346
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Предмет на дейност: Независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, организиране и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, счетоводни експертизи, икономически и финансови анализи и проверки, издателска и редакционна дейност, издаване, търговия и разпространение на научна и учебна литература, рекламно - информационна, професионално-образователна и научноизследователска дейност, както и всяка друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон.
 

16.04.2018: "УниКредит Булбанк" разпредели 297.65 млн. лв....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати