Кратък фирмен профил

Лайф Сайънс Проджектс АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Прелом 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201763068
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени вещества и продукти
Общи събрания: Последно - 18.07.2018 
Предмет на дейност: Научноизследователска и развойна дейност в областта на фармацията, разработване на иновативни лекарствени продукти, сделки с интелектуална собственост и ноу-хау.
 

Не са достъпни новини.