Кратък фирмен профил

Бизнес център Люлин АД - София


Контакти

София, 1360
ул. Обелско шосе 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201774094
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 20.04.2018 
Предмет на дейност: Предоставяне на услуги по управление на активи, консултантка дейност, търговско представителство и посредничество, подготовка и реализация на проекти, комисионни сделки, както и всички други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.