Кратък фирмен профил

Академичен парк 2020 АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
к. к. Чайка, сграда ВСУ, стая 411
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201823635
Капитал (лв.): 13 459 000
 
 
 

Отрасъл: Висше образование
Общи събрания: Последно - 08.07.2020 
Предмет на дейност: Научна, изследователска и образователна дейност, образователни услуги, конгресно-конферентна дейност, консултантска дейност, създаване и управление на бизнес инкубатори и бизнес паркове, сделки с интелектуална собственост в това число покупка и продажба на търговски марки и права по тях, франчайзингови сделки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страна и чужбина, търговско представителство и посредничество, превозна дейност, хотелиерска, ресторантъорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, маркетингова дейности и услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, и всички други дейности, за които не се изисква специално разрешение и не са забранени от закона.
 

Не са достъпни новини.