Кратък фирмен профил

Сканда България АД - Драгор


Контакти

Драгор, 4406
Индустриална Зона ММ Механикс No 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201964982
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 11.02.2018 
Предмет на дейност: Маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон. всички други дейности, незабранени със закон, включително след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.
 

08.02.2013: Нов производствен цех за високотехнологична термовизионна...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати