Кратък фирмен профил

Клеърмонт АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Магнаурска школа 15, бл. 2, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202056334
Капитал (лв.): 5 269 375
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Общи събрания: Последно - 14.11.2019 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и чужбина на зърнени храни и продукти от преработката им, растениевъдство, животновъдство, производство, обработка и продажба на зърно и други селскостопански суровини с цел продажба, производство на хляб и хлебни изделия, на млечни продукти, производство на електроенергия, търговия със стоки и услуги, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, стоки за потребление, търговия с движими и недвижими имоти, комисионни, спедиционни, инвестиционно-проучвателни, проектански, инженерингови, иновационни услуги, ноу-хау, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство, маркетинг, консултантски услуги, хотелиерство и ресторантъорство, всички други сделки и услуги, разрешени от закона.
 

Не са достъпни новини.