Кратък фирмен профил

СИС Кредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 140, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202154974
Капитал (лв.): 2 950 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество
Общи събрания: Последно - 20.02.2017 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от зки, извършване на финансови услуги, финансов и оперативен лизинг, отдаване на автомобили под наем, външна и вътрешна търговия, покупка, управление, обзавеждане, отдаване под наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, предоставяне на консултантски, рекламни, информационни и други услуги, инженерингова дейност в страната и в чужбина, трансфер на технологии и ноу-хау, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

08.03.2018: Шестима кандидати се борят за 100 млн. лв. в помощ на стартиращи...
12.12.2017: Фондът на фондовете подписа първите си споразумения с финансови...
19.05.2017: Три банки искат да посредничат на Фонда на фондовете "Банка...
09.10.2013: С парите от увеличението Софарма имоти АДСИЦ стартира плащането...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати