Кратък фирмен профил

Родопи Инвест Груп АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Цар Калоян 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202162832
Капитал (лв.): 10 443 305
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 09.07.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, оценка и продажба на права върху недвижима собственост, движими вещи и интелектуална собственост; придобиване, построяване и експлоатация на логистични, складови и търговски обекти и прилежащата им инфраструктура; откриване на клонове и търговски представителства както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.