Кратък фирмен профил

Би Си Ай Черганово ЕООД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
ул. Стара планина № 11, вх. В, ет. 4, ап. 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201466946
Капитал (лв.): 100
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Произв. на електроенергия
Предмет на дейност: Закупуване на недвижими имоти с цел застрояване, отдаване под наем или продажба; строителни и предприемачески услуги; маркетингови проучвания, консултантска дейност; производство и изграждане на соларни, отоплителни и климатични системи; изграждане и експлоатация на енергийни системи, свързани с възобновяеми енергийни източници; внос и износ; реекспорт; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна и спедиторска дейност; всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

13.07.2015: Bosch продаде фотоволтаичните си паркове в България за 10 млн....
27.08.2014: НЕК плаща избирателно на фирмите, обяви вицепремиерът Екатерина...
03.12.2013: Десетте най-големи инвеститора в соларни и вятърни централи имат...
29.11.2012: Цената на забавените лицензи През последните месеци постоянно...
19.09.2012: В землището на казанлъшкото село Черганово бе открита...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати