Кратък фирмен профил

Телиш АД - София [Производство по несъстоятелност]


Контакти

София, 1000
ул. Якубица 7а, офис 2-3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114056661
Капитал (лв.): 11 326 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Общи събрания: Последно - 18.10.2017 
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки, предоставяне на услуги, преработка на гроздов материал, производство и бутилиране на вина (след издаването на съответен лиценз) и безалкохолни напитки, създаване на звена за самоохрана (след издаването на съответен лиценз), всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
13.06.2017: Синдиците на КТБ продават винарната "Телиш" АД Синдиците на...
17.02.2017: Име на длъжника, Общо задължения към КТБ АД (н), Обща сума на...
07.01.2016: Цветан Василев направил цесии в КТБ за 81 млн. Мажоритарният...
19.08.2015: Публикуваха списъка с кредиторите в КТБ В Търговския регистър...
18.08.2015: Commerzbank, SoGen и ББР ще вземат първи пари при осребряването...
05.05.2015: Само 0.7% от заемите на КТБ се обслужват От Нова година до 31...
04.10.2013: “Алмагест”АД е най-значителният бенефициент – юридическо лице,...
01.04.2013: Кое беше причина и кое следствие няма значение. През седмицата...
02.03.2012: 12 български фирми ще участват в Международното изложение за...
02.03.2012: Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 907 пъти
[2016: 255, 2015: 74, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 233, 2011: 54, ... ]