Кратък фирмен профил

ЕА АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Сан Стефано 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114076062
Капитал (лв.): 605 000
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 13.03.2018 
Предмет на дейност: Приватизация на "ЕА" ЕООД - Плевен. Външноикономическа и външнотърговска дейност, участие в задгранични дружества и други инвестиции в страната и в чужбина, опционна търговия в страната и в чужбина, финансово-брокерска дейност (след съответно разрешение) и доверително управление на фондове (след съответна регистрация, редакционно-издателска дейност, полиграфски изработки и услуги, ремонт на полиграфски машини, изработка на резервни части и нестандартно оборудване, търговска дейност, художествена и рекламна дейност, маркетинг, лизинг, транспортна дейност и услуги.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
28.11.2016: Слабо известното досега плевенско акционерно дружество "ЕА" АД,...
05.07.2013: Най-големите 20 бенефициенти по Изпълнение на всички...
05.02.2011: ЕА АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
19.01.2010: ЕА АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
14.04.2009: ЕА АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
11.07.2008: ЕА АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
10.04.2007: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
20.02.2007: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.10.2005: Съветът на директорите на "ЕА" - АД, Плевен, на основание чл....
05.03.2004: Съветът на директорите на "ЕА" - АД, Плевен, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 607 пъти
[2016: 342, 2015: 133, 2014: 68, 2013: 137, 2012: 311, 2011: 179, ... ]