Кратък фирмен профил

Глоубъл Вижънс ЕАД - Черногорово - Хс


Контакти

Черногорово - Хс, 6411
ул. Иглика 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202291695
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 29.03.2019  Предстоящо - 21.09.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел препродажба, производство и търговия със селскостопански, хранителни и промишлени стоки в първоначален, обработен и преработен вид в страната и чужбина, транспортни и спедиторски сделки, търговско представителство и посредничество, покупко продажба на недвижими имоти, покупка на акции и дялове от други дружества, както и всякакви други сделки, които не са забранени изрично от закон
 

Не са достъпни новини.