Кратък фирмен профил

Ревюел ООД - София


Контакти

София, 1330
ул. Братин дол, бл. 26А, вх. Б, ет. 4, ап. 27
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200857657
Капитал (лв.): 5 760 880
 
 
 

Отрасъл: Производство на парфюми и тоалетни продукти
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Продукти и услуги:
Производство и търговия с парфюмерийни и козметични продукти, суровини и опаковки за тях
Предмет на дейност:  Производство и търговия с електромотори, битови и електротехнически изделия и всякаква дейност, свързана със стоки и услуги, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.