Кратък фирмен профил

Акрукс инвестмънт АД - София


Контакти

София, 1504
вход Учебен център на комплекс Сан Стефано Плаза No 22, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202402074
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване и застрояване на недвижими имоти; продажба, замяна, отдаване под наем и управление на недвижими имоти; инвестиране в недвижима собственост и развиване на проекти в сферата на недвижимите имоти; консултантски услуги при покупко-продажба в българия; проучване, проектиране, внедряване, поддържане, управление на компютърни информационни системи; услуги в сферата на интелектуалната собственост; търговско представителство; комисионни и транспортни услуги; посредническа дейност в областта на търговията и услугите; рекламни и маркетинг дейности; извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на българия (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона).
 

Не са достъпни новини.