Кратък фирмен профил

Арт Юнион АД - София


Контакти

София, 1172
ул. Никола Габровски 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202476217
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 20.05.2019 
Предмет на дейност: Покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.