Кратък фирмен профил

Българска транспортна компания Пловдив АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ул. Цар Симеон 52
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202498021
Капитал (лв.): 55 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 23.06.2018 
Предмет на дейност: Вътрешен и международен автомобилен превоз на пътници и товари със собствени и наети превозни средства /след снабдяване със съответните лицензи и разрешителни/, транспортна и спедиторска дейност, логистика, търговска дейност в страната и в чужбина - търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакъв вид стоки, търговия с недвижими имоти, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, замяна или отдаване под наем, посредничество при сделки с недвижими имоти, строителна, издателска, преводаческа, рекламна, консултантска, маркетингова, информационна, туристическа дейност, хотелиерство, ресторантъорство, сделки с обекти на интелектуалната собственост, производствена дейност, агентство и представителство в страната и в чужбина, както и всякакъв друг вид дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт.
 

Не са достъпни новини.