Кратък фирмен профил

Промет Сейф ООД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
ул. Розова долина 60
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175361072
Капитал (лв.): 39 246 300
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство и търговия със сейфове и офисни мебели, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантъорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничиство, лизинг, дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.
 

11.09.2014: Данък върху нещо, което не е платено. Този абсурд кара руския...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати