Кратък фирмен профил

И ай джей брадър енд систър ЕАД - София


Контакти

София, 1504
ул. Сан Стефано 17, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202653062
Капитал (лв.): 6 835 230
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско посредничество и представителство, рекламна и консултантска дейност; търговия със стоки и услуги, внос и износ и извършване на всякаква друга дейност, незабранена със закон, при условие че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз по отношение на някоя дейност, такава дейност ще се извършва след получаването на такава регистрация, разрешение или лиценз.
 

Не са достъпни новини.