Кратък фирмен профил

Оптима интертрейд АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1330
ж.к. Красна поляна, бл. 26Б, вх. Г, ет. 4, ап. 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202660623
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводния
Общи събрания: Последно - 15.02.2018 
Предмет на дейност: Вътрешно и външно търговска дейност, внос, износ и реекспорт, транспортна и спедиторска дейност, производство и търговия със стоки, придобиване, наемане, управление и стопанисване на движими вещи и недвижими имоти, хотелиерство и ресторантъорство, посредничество и представителство /без процесуално/ на местни и чуждестранни лица, консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим – след получаване на съответен лиценз.
 

01.05.2017: “Транстрейдинг” ЕООД е основано през 2003 г. с първи собственик...
17.02.2017: Име на длъжника, Общо задължения към КТБ АД (н), Обща сума на...
06.11.2014: Днес, 06.11.2014 г., на основание чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати