Кратък фирмен профил

Капитал Инвест БГ АД - София


Контакти

София, 1124
бул. Цариградско шосе 47 А, Полиграфия Офис Център, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202659318
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 28.05.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; ресторантъорство; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

25.10.2017: AG Capital става едноличен собственик на "Полиграфия офис...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати