Кратък фирмен профил

Братя Томови АД - Попово


Контакти

Попово, 7800
ул. Калакоч 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 835047619
Капитал (лв.): 872 528
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на свине
Лицензи и сертификати:  Сертификат IFS
Общи събрания: Последно - 06.04.2009 
Предмет на дейност: Производство, преработка и реализация на селскостопанска и промишлена продукция, проектиране и строителство, туристическа, хотелиерска, ресторантьорска и рекламна дейност, ремонт на промишлена и битова продукция, транспортна дейност, увеселителни и забавни игри, посредническа дейност, мениджмънт, търговия с разрешениет от закона стоки; покупко-продажба на недвижими имоти; търговия с петролни продукти; монтажна дейност; вносно-износна търговска дейност, които дейности дружеството ще развива в република българия и в чужбина след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
18.04.2013: Акцент в контролната дейност на регионалните инспекции по...
22.04.2009: Братя Томови АД - Попово свиква Годишно общо събрание на...
22.04.2009: Братя Томови АД - Попово свиква Извънредно общо събрание на...
19.06.2007: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
09.05.2006: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.06.2005: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.01.2005: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.10.2003: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.08.2002: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
19.04.2002: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 737 пъти
[2016: 150, 2015: 49, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 122, 2011: 97, ... ]