Кратък фирмен профил

Фул Спейс АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 19, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202731568
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности, свързани с компютри
Общи събрания: Последно - 22.07.2019 
Предмет на дейност: Създаване и поддържане на интернет базирани регистри, информационни системи и интернет страници за маркетинг; съставяне на регионални стокови регистри и тяхното разпространение в страната и чужбина; събиране, обработка и разпространение на информация; програмно осигуряване и създаване на компютърни програми; изработване и поддържане на информационни платформи; генериране на бази данни с продукти, услуги и с всякакъв друг разрешен от закона характер; събиране и разпространение на информация в интернет; изработване на системи за управление на бази данни; изработване на мобилни и уеб приложения; изработване и поддържане на системи за управление на стокова наличност; изработване и инсталиране на софтуери за събиране, съхранение и разпространение на информация за стокова наличност, продуктови листи и услуги и за всякакъв друг вид разрешена от закона дейност; сделки с обекти на интелектуалната собственост; електронна търговия в страната и чужбина; маркетингови проучвания; рекламна дейност; издателска дейност, както и всяка друга дейност, за която няма законова забрана.
 

Не са достъпни новини.