Кратък фирмен профил

Феникс Капитал холдинг АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 109-115
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202873140
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Операции с недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране в недвижими имоти, пряко или чрез придобиване на дялове или акции от дружества, инвестиращи в недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
03.07.2018: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) На проведено редовно ОСА...
30.05.2018: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) В БФБ-София АД са...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка...
05.02.2018: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) Феникс Капитал Холдинг...
30.01.2018: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) Уведомление по чл. 43а,...
01.12.2017: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) Феникс Капитал Холдинг...
10.11.2017: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) Уведомление за издаден...
03.11.2017: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) Феникс Капитал Холдинг...
25.10.2017: Бившата централа на "Биохим" вече е собственост на фонд, свързан...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати