Кратък фирмен профил

Феникс Капитал холдинг АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 109-115
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202873140
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Операции с недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 16.09.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране в недвижими имоти, пряко или чрез придобиване на дялове или акции от дружества, инвестиращи в недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
14.10.2020: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PHA) Във връзка с настъпване...
09.10.2020: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) На проведено редовно ОСА...
18.09.2020: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) Поради липса на кворум,...
19.08.2020: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) В БФБ АД са постъпили...
18.05.2020: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) На основание чл. 112б,...
08.05.2020: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) На проведено извънредно...
23.04.2020: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) Поради липса на кворум,...
14.04.2020: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PHA) Във връзка с настъпване...
07.04.2020: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PH) На основание чл.112б, ал....
13.03.2020: Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PHA) В БФБ АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати