Кратък фирмен профил

Алтест Джи Ти Ес ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ж.к. Южна промишлена зона, Производствена база на"Алупласт"
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201395004
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други неселскостопански междинни продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, както в страната, така и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки; стоков контрол; рекламни, информационни, програмни, импресарски, туристически, хотелиерски, ресторантъорски или други услуги; лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им.
 

Не са достъпни новини.