Кратък фирмен профил

С И Д АД - Лясковец


Контакти

Лясковец, 5140
м.Клена, Оборище 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202903288
Капитал (лв.): 1 695 803
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 15.11.2017 
Предмет на дейност: Търговия със селскостопански и промишлени стоки, стоки за бита и други стоки; ресторантъорство и хотелиерство; услуги -ремонт на електронна техника, електроуреди и инсталации и други; други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.