Кратък фирмен профил

С Плюс С-С. Тимева ООД - София


Контакти

София, 1505
ул. Марагидик 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131076762
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външна и вътрешнотърговска дейност със стоки и услуги от всякакъв вид, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и друга дейност по смисъла на чл.1 от търговски закон.
 

Не са достъпни новини.