Кратък фирмен профил

Сорт Комерс ЕООД - Хаджидимитрово - Яб


Контакти

Хаджидимитрово - Яб, 8635
общ. Тунджа
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128628656
Капитал (лв.): 40 000
 
 
 

Отрасъл: Почистване, възстановяване и подобни дейности
Предмет на дейност: Производство, външна и вътрешна търговска дейност, събиране и оползотворяване на отпадъци след получаване на съответното разрешение, рекламна, информационна и консултантска дейност в областта на екологията и управлението на отпадъците, изготвяне и реализиране на проекти, свързани с екологията и управлението на отпадъците, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредническа дейност, отдаване на транспортни средства под наем и транспортни услуги в страната и чужбина, както и всякакви дейности и услуги, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.